Pro uchazečePracovníkovi, který bude žádat o práci v naší Agentuře, zajistíme přidělení na pracovní pozici u našich klientů (výrobních firem), která bude nejlépe vyhovovat jeho vzdělání, kvalifikaci a schopnostem. Vždy se jedná o dlouhodobý pracovní poměr, formou Pracovní smlouvy nebo Dohody o pracovní činnosti.

Zájemce o práci musí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a průkaz zdravotní pojišťovny. V některých případech je klienty požadován aktuální výpis z rejstříku trestů, případně zdravotní dokumentace.

S novým pracovníkem je sepsán dotazník a přikládáme životopis. Zajistíme ubytování, případně formu dopravy do zaměstnání. Přihlásíme pracovníka k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, absolvuje zdravotní prohlídku. Pracovník je vybaven ochrannými pomůckami a pracovním oděvem podle zařazení na určené pracovní pozice. Následně absolvuje školení BZOP a PO.

Pracovník je zaměstnancem naší Agentury – AG.WORK s.r.o., vždy je možno přejít do kmenového stavu klienta, ne však dříve než po 1 roce pracovní činnosti u naší Agentury (není-li stanoveno jinak). Jako zaměstnavatel vedeme mzdovou a pracovně-právní agendu, vyplácíme zálohy na mzdu a samotnou mzdu, vždy nejpozději k 20tému v měsíci.

U klienta je vždy přidělen nejméně jeden koordinátor AG.WORK, který je vedoucím dané skupiny přidělených pracovníků . Zajišťuje veškerou agendu, související s pracovní činností, od kontroly docházky, zajišťování směn, zajištění případných náhrad, zpracováním podkladů pro mzdy, ubytováním ad. Úzce spolupracuje s mistrem a personálním oddělením klienta. Pracovník je povinen řídit se všemi nařízeními daného koordinátora, následně i nařízeními vedoucích pracovníků klienta ve vlastní výrobní činnosti.

profirmy/prouchazece.txt (6566 views) · Poslední úprava: 2017/01/18 10:19 (upraveno mimo DokuWiki)

Publikační systém a hosting zajišťuje VilemTel.cz